Afdelinger

Afdelinger sammensættes af medlemmer med interesse for afdelingens ansvarsområde og skal ikke vælges, men kan indtræde i afdelingen efter eget ønske.

I hvert afdeling skal der udpeges en afdelingsleder som godkendelse af bestyrelsen samt skal der udpeges én tovholder fra bestyrelsen, der automatisk også er medlem af afdelingen, som jo har den koordinerende rolle for foreningen.


Klik på undermenuerne til venstre...
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia