Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
17/3 2012 - Ekstra ordinær generalforsamling 2012
 
 
Ekstra ordinær generalforsamling 2012
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19 i Fredericia Tegnsprogsforenings klublokale på Egeskovvej 3, 7000 Fredericia.
 
Dagsorden:
1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere
 
2. Optælling af medlemmerne
 
3. Valg af bestyrelse
a. Formand (hvert år)
b. Næstformand (lige år)
c. Kasserer (ulige år)
d. 1. bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2. bestyrelsesmedlem (ulige år)
f. 1. og 2. suppleanter (hvert år)
 
4. Valg af statsautoriseret revisor
 
På gensyn!
Bestyrelsen

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia