Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
10/4 2012 - Ekstra ordinær generalforsamling 2012
 
 
Ekstra ordinær generalforsamling 2012
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 i Fredericia Tegnsprogsforenings klublokale på Egeskovvej 3, 7000 Fredericia.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere
 
2. Optælling af medlemmerne
 
3. Valg af bestyrelse
a. Kasserer (ulige år)
b. 1. bestyrelsesmedlem (lige år)
c. 2. bestyrelsesmedlem (ulige år)
d. 1. og 2. suppleanter (hvert år)
 
4. Valg af statsautoriseret revisor
 
 
På gensyn!
Bestyrelsen

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia