Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
15/8 2012 - Indkaldelse til medlemsmøde
 
 
Indkaldelse til medlemsmøde
Fredericia Tegnsprogsforening indkalder hermed til medlemsmøde
 
ONSDAG DEN 22. AUGUST 2012, KL. 19:00 - 22:00
 
Mødet afholdes i klublokale på Tegnsprogshuset - Egeskovvej 5 - 7000 Fredericia.
 
Alle medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening kan deltage på medlemsmødet.
 
Foreløbig dagsorden:
 1. Velkomst
 2. Valg af tegnstyrer
 3. Valg af referent
 4. Fremtidens struktur for FTSF
  a. Bestyrelsens arbejdsfordelinger
  b. Nye struktur for udvalgene
 5. Valg til nye udvalgene
 6. Nyt om Tegnsprogshuset
  a. Lidt info om renovering i Tegnsprogshuset
  b. Anskaffelse af pengemidler til forbedring af Tegnsprogshuset v/ Henrik Dohm
  c. Rengøring v/ Jette Gulløve
 7. Aktiviteter
 8. Nyt fra Caféudvalg v/ Nikolaj Seemann
 9. Ordet er frit fra medlemmer
 
Vi ser frem til at mødes med dig!
 
På bestyrelsens vegne
 
Daniel Vest
formand
 

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia