Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
1/1 2013 - Den Nationale Tolkemyndighed
 
 

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) har i efteråret 2012 haft en udbudsrunde for tolkefirmaer til social tolknings området – dette betyder, at fra pr. 1. januar 2013 skal vi i Region Syddanmark bruge følgende firmaer til social tolkning (læge besøg, familie fester, møde med fagforening, advokat, fysioterapi mm. – listen kan ses på www.dntm.dk under Tolkebruger, højre kolonne; Tidsubegrænset tolkning og Timebank): Gitte Juul, Tolke Basen, Tolketid, TolkN, Tolkecenter Danmark og Døvblindetolkene.

Når I skal bestille tolk til social området, skal det ske gennem disse firmaer – Fredericia Tegnsprogsforening har ytret bekymring over denne udbudsrunde, idet vi er bekymrede for om der er tegnsprogstolke nok. DNTM er optimistiske og tror på, at dette er en god løsning for tegnsprogsbrugere. Vi mener dog, at det frie tolkevalg er det vigtigste for en tolkebruger. Vi frygter, at der er mange som får afslag på tolk på grund af tolke manglen i Region Syddanmark, pt. har vi regnet ud at der er max. 15 tolke som skal dække hele Region Syddanmark (Sønderjylland og Fyn inkl. øerne omkring Sønderjylland og Fyn).

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at sende en klage til DNTM, når I får afslag på tolk – vi vil også opfordre jer til at sende en kopi af klagen til os på ftsf@ftsf.dk, vi er meget interesserede i at følge med i hvor mange der får afslag og om vi kan være behjælpelige med at ændre på det. Vi har kontortid onsdage kl. 16.30-18.30, vi vil gerne hjælpe jer med at skrive en klage hvis der er brug for det.

Vi arbejder på at få arrangeret en medlemsaften med de tolke firmaer som er tilgængelige for Region Syddanmark, så alle medlemmer får mulighed for at se hvilke firmaer der er tilgængelige og hvem I kan henvende jer til ved tolkebestilling.


Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia