Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
29/1 2013 - Nyhedsbrev fra bestyrelsen
 
 

Vinteren er så småt ved at være ovre - håber vi. Vi håber også, at vi kan se frem til et spændende, lunt forår. 


D. 23. januar havde vi et arrangement, der handlede om det nye tolkeudbud/DNTM. Vi havde inviteret de 6 tolkefirmaer, som vi kan benytte os af i Region Syddanmark. Desværre var det ikke alle tolkefirmaer, der kunne komme. DNTM, CFD og DDL var repræsenteret ved info aftenen. Der blev stillet mange gode spørgsmål, nogle fik svar på deres spørgsmål, andre fik ikke. DNTM gjorde det meget klart, at de kun sidder med tolkeportalen og tager imod tolke bestillinger, lægger det ud som en opgave, så er det op til tolke firmaerne om de kan påtage sig opgaven. De fleste spørgsmål/frustrationer var, at der er for få tolke i Region Syddanmark i forhold til antallet af døve. FTSF vil gerne opfordre alle til at sende en klage til DNTM, hvis I får afslag på tolk. FTSF arbejder på at sende et brev til socialministeren, som står bag DNTM, med nogle spørgsmål omkring udbuddet.


Bestyrelsen har godtaget Tegnsprog CI som en afdeling under FTSF og ser frem til et godt samarbejde fremover. Tegnsprog CI mødes igen d. 24 februar kl. 13 med et foredrag om MedEl info af Carsten Ellekjær. Tegnsprog CI er for alle, såvel som medlemmer, DDL-medlemmer og ikke medlemmer. Der er betaling for at deltage i deres arrangementer, prisen er 40 kr. for FTSF medlemmer, 55 kr. for DDL-medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer. Kontakt Tine Vest på tv@ftsf.dk hvis du har nogle spørgsmål. Sidste frist for tilmelding er d. 13. februar til Tine Vest på tv@ftsf.dk


Aktivitetsudvalget knokler i øjeblikket for at få de sidste arrangementer i hus. Hold øje med vores hjemmeside for aktivitetskalender, vi kan røbe at der er planlagt en tur til Fængslet i Horsens, Birthe Petersen kommer forbi og fortæller om Grønland, Christian Høybye fra DDLs struktur udvalg kommer og fortæller om DDLs tanker omkring struktur ændringer, DDLs formand Janne Boye Niemelä kommer og fortæller om hendes arbejde som formand for DDL, der vil være mini banko samt sommerfest og meget mere. Husk at holde øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden.


Husk at sætte kryds i kalenderen for vores årlige generalforsamling, der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2013 kl. 13:00 i Fredericia Tegnsprogsforenings selskabslokale på Egeskovvej 3, 7000 Fredericia.


Vi har medlemsmøde onsdag d. 6. februar kl. 19. Der vil blandt andet blive snakket om generalforsamlingen d. 16. marts, strukturændring i bestyrelsen, sommerfest og kaffeudvalg mv. Kom glad og se, hvad vi har at fortælle og deltag i debatten.


Vi vil gerne sige et stort TAK til Jesper Duus, Jørgen Siig, Milada Kaspersen, Erik Thomsen, Tommy Andersen og Daniel Vest, der har hjulpet FTSF med at fjerne mange gamle ting i det tidligere tøjbutik Mariann.
De fjernede bl.a. loft, vægge, gulvtæpper, ledninger m.m., en del blev smidt ud på lossepladsen. Meget snart vil der være aktivitet i erhvervslokalet, der vil komme en del håndværkere og begynde at lave en del renoveringer. Vi forventer, at erhvervslokalet vil blive klar til udlejning omkring midt i februar eller i starten af marts. 


Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia