Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
30/8 2013 - Nyhedsbrev august 2013
 
 
Nyhedsbrev august 2013
Sommeren er ved at gå på hæld, vejret er dog lidt lunt endnu, men det varer ikke længe før det kølige vejr kommer og vi skal til at finde efterårstøjet frem.
 
Vi vil gerne takke de frivillige for deres store arbejde til hovedrengøringsdagen d. 27. juli, STORT TAK til jer! Vi håber, I vil være med igen til næste år - datoen for hovedrengøringsdagen til næste år er lørdag d. 26. juli 2014. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
 
Bestyrelsen oplever, at der er mange henvendelser omkring medlemskab, manglende medlemskort - vi vil hermed opfordre jer til at kontakte vores medlemsansvarlige Jutta, hun træffes på mail: jan@ftsf.dk
 
Med efteråret i møde går vi også julen i møde, der skal arrangeres julefrokost - er du frisk på at være med til at arrangere en god aften? Henvend dig til Tine L. på mail: tl@ftsf.dk
 
Nyt fra Caféudvalget:
1. Caféudvalget søger nye frivillige til udvalget, kunne du tænke dig at være med i udvalget - henvend dig til Jesper på mail: jf@ftsf.dk
 
2. Kaffeudvalget søger nye frivillige, henvendelse ligeledes til Jesper.
 
 Nyt fra Kulturudvalget:
1. Vi har fundet 4, som vil prøve at sidde i kulturudvalget - det er vi rigtig meget glade for. Vi går igang med at arrangere aktiviteter. Den første arrangement er onsdag d. 2. oktober. Velkommen til Lis Jepsen, Helle Pedersen, Jette Gulløve og Jørgen Siig.
 
2. Foredag om rejsekort
 
Henrik Norup fra Sydtrafik kommer Onsdag d. 2. okt kl. 19.00 og fortæller om det nye rejsekort, hvordan det virker og vise en lille film om det. 
Kom og hør hans foredrag, der er også mulighed for spørgsmål, så kom med en masse spørgsmål
 
Entré:
Medlemmerne gratis
DDL medlem 25 kr.
Ikke medlem 50 kr.
Der sælges kaffe og brød.
 
Tilmelding er nødvendigt til tilmelding@ftsf.dk
 
3. Kreative onsdage
Her kommer datoerne for kreative onsdage for resten af året.
Onsdag d. 11. september kl. 16.30
Onsdag d. 25. september kl. 15.00
Onsdag d. 9. oktober kl. 16.30
Onsdag d. 23. oktober kl. 15.00
Onsdag d. 6. november kl. 16.30
Onsdag d. 20. november kl. 15.00
Onsdag d. 4. december kl. 16.30
Onsdag d. 18. december kl. 15.00 
 
Nyt fra Tegnsprog CI:
Der er debat om tegnsprog CI's fremtid - hvad gør vi fremover?
Søndag d. 22 september kl. 13 ved Tegnsprogsforeningen.
Der sælges kage og kaffe samt kolde drikkevarer.
s.u til tv@ftsf.dk senest d. 15. september eller sms 23921182

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia