Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
3/3 2014 - Nyhedsbrev Februar 2014
 
 

 
Nyhedsbrev Februar 2014
Små erantis og vintergæk mm. dukker stille op i skovene, det er tegn på at foråret er på vej - og vi er i marts måned. Den måned hvor der sker en stor begivenhed i foreningen, nemlig generalforsamlingen. Der er nu lukket for tilmelding til fælles spisningen, men sidste frist for at tilmelde sig til kaffe og kage er mandag d. 10. marts. 
Kaffe og kage er gratis for medlemmerne, DDL medlemmer og ikke medlemmer skal betale 35 kr. for kaffe og kage. 
 
Medlemskort 2014 er sendt ud - alle vore medlemmer skulle gerne modtage det med posten i disse dage. Har du ikke modtaget medlemskortet, så send en mail til os på mail: medlem@ftsf.dk - vær opmærksom på ny mail adresse! 
 
Husk at medbringe medlemskortet til vores arrangementer! 
 
Nyt fra forældreudvalget:
Forældreudvalget har ligget på hylden et stykke tid,  men udvalget synes, vi er mange forældre, som har børn og har måske brug for at mødes til forskellige arrangementer - evt. 4 gange om året.
Er der noget som er interesse at sidde i familie udvalget og få gang i arrangementer til jeres børn? Hvis ja eller har I nogle spørgsmål, kan I skrive til tv@ftsf.dk
 
Nyt fra Tegnsprog CI:
Vi mødes igen d. 30 marts kl. 13 ved Tegnsprogshuset. Vi holder socialt samvær samt snakke om banko til maj. Nogen der har lyst til at bage et eller andet godt, så skriv en mail til tv@ftsf.dk
Der er entre priser: Gratis for FTSF medlemmer, 25 kr. DDL medlem og 50 kr. for ikke medlem.
Tilmelding senest d. 20. marts til: tilmelding@ftsf.dk

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia