Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
16/3 2014 - Formand og næstformand bytter plads
 
 

 
Formand og næstformand bytter plads
Efter en vellykket generalforsamling på Center For Høretab er der valgt en ny bestyrelse, hvor formand og næstformand bytter plads.
 
Forsamlingen vedtog en vedtægtsændring, hvor bestyrelses sammensætning er ændret fra 7 personer til 5 personer. 
 
Den nye bestyrelse:
Formand: Tine Lind
Næstformand/ejendomsleder: Daniel Vest
Kasserer: Kim L. Christensen
Caféleder: Jesper Fløe
Kulturleder: Lis Jepsen
1. suppleant: Tine Vest
2. suppleant: Troels Nielsen
 
Bestyrelsen har konstitueringsmøde indenfor 14 dage, hvor foreningens forretningsorden og vedtægter skal gennemgås, der skal aftales strukturering og arbejdsfordeling mv. 
 
Forsamlingen vedtog en arbejdsplan for året 2014-2015, hvor der bl.a er fokus på café projekt, IT projekt, medlemsarrangementer, økonomi og det største fokus er, om vi skal sælge Tegnsprogshuset?
 
Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde.

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia