Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
28/3 2014 - Nyhedsbrev marts 2014
 
 
Nyhedsbrev Marts 2014
Vejret bliver lunere, snart går vi over til sommer tid - foråret er på vej!
 
Den nye bestyrelse har fornylig afholdt konstitueringsmøde, der er lavet nogle ændringer i foreningens struktur. Der er oprettet et medlemsudvalg, som vil tage sig af henvendelser omkring medlemskab, medlemskort, kontingent mv. Udvalget har mail adressen: medlem@ftsf.dk 
 
Ved generalforsamlingen var der nogle medlemmer, der ytrede ønske om, at FTSF skulle arrangere IT undervisning omkring NEM ID, E-boks mv. FTSF vil gerne opfordre medlemmerne til at bruge Døves Ressourcecenter, de har IT café mandage kl. 10:00-12:00. 
 
Der er oprettet tilmeldingssystem på hjemmesiden, yderst til højre står der "Tilmelding", denne side kan I bruge fremover til at tilmelde jer til vores arrangementer. Vi håber denne side er nem at bruge, vi modtager gerne ris og ros. 
 
FTSFs mobil lukker pr. 15. april 2014. 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside så snart det er tilbage fra dirigenten og referenten. Husk, I kan læse referater fra bestyrelsesmøder, medlemsmøder mv. på vores hjemmeside.
 
Kommende arrangementer:
Onsdag d. 2. april - Film aften - ferieoplevelser af Lis Jepsen
Fredag d. 4. april - Fredags café
Onsdag d. 16. april - Quiz aften
Onsdag d. 30. april - socialt samvær

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia