Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
1/9 2014 - Foredrag af Jette Seidenschnur / Ud af Jehovas Vidner
 
 
Foredrag af Jette Seidenschnur / Ud af Jehovas Vidner
Ud af Jehovas Vidner handler om Jette Seidenschnurs tidligere liv, hun vil fortælle om det og om hvordan hun kom ud i friheden. Hun var medlem af Jehovas Vidner i 33 år og brugte meget tid og energi på at leve som rettroende. Hun var bundet af utallige forbud og regler. Bruddet med Jehovas Vidner havde store familiemæssige konsekvenser for hende, men hun fik sit liv i frihed.

Har dette fanget din nysgerrighed? Kom og hør mere:

Onsdag d. 17. september kl. 19:00 i FTSF
Der er bestilt tegnsprogstolke

ENTRE:
FTSF medlem 50 kr.
DDL medlem 75 kr.
Ikke medlem 100 kr.

Der er mulighed for at købe kolde drikke, kaffe og kage.

Tilmelding er nødvendigt og bindende, tilmelding og betaling kan ske via dette link: www.ftsf.nemtilmeld.dk 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 16. september 2014.

Tilmelding her
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia