Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
21/1 2015 - Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
 
 
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling onsdag den 28. januarl 2015 kl. 19:00 i Fredericia Tegnsprogsforenings klublokale på Egeskovvej 3, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere

2. Optælling af medlemmerne

3. Indkomne forslag
Vi vil gerne komme med en indkomne forslag, hvor vi vil gerne have medlemmernes tilladelse til at låne penge i forbindelse med renovering i Tegnsprogshuset.

På gensyn!
Bestyrelsen

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia