Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
14/4 2015 - Nyhedsbrev - april 2015
 
 
Nyhedsbrev - april 2015
Foråret nærmer sig, vejret er uforudsigeligt, men kalenderen siger vi er i april måned og snart burde de skønne solskins timer komme frem.

Konstitueringsmøde
Den nye bestyrelse har fornylig afholdt konstitueringsmøde, der er lavet nogle ændringer i foreningens struktur.
Der er oprettet et IT udvalg som blev slået sammen med medieudvalget – det hedder IT & medieudvalg som vil tage sig af praktiske ting fx mailadministration, udstyrer i huset, trådløs netværk, computere samt infoskærm, tegnsprogsvært til vores hjemmeside og med mere ting samt korrekturlæsning fx nyhedsbreve m.m.. Det er mange ting som IT & medieudvalget har fået til opgave.
Efter aftale har bestyrelsen udpeget Klaus Ullum Pedersen som IT & medieudvalgsleder.

Medlemskort 2015
Kontakt venligst medlem@ftsf.dk eller personlig henvendelse på kontoret hver onsdag kl. 16:30 – 17:30 eller under foreningsaftener for at hente medlemskort 2015.
Vedhæft eller forevis gerne kopi af kvittering for betaling af kontingent, hvis du har lige betalt!

Foreningsaftener
Bestyrelsen vil bede jer om respektere at vente med at komme til kl. 18:30 og ikke før – da vi fra bestyrelsen, kulturudvalget, caféudvalget og kaffeudvalget skal forberede i lokalet og køkkenet.
Vi har kun ½ time til det hele – så der må ikke forstyrres i køkkenet – det samme efter arrangementer skal vi også rydde op i køkkenet og der skal ikke spildes tid ved at snakke i køkkenet.

Formandsnetværksmøde
På lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00 – 15:00 skal Daniel Vest deltage til formandsnetværksmøde i København.
Mødet omhandler erfaringsudvekslet mellem foreninger, aktuelle situationer i Danmark, nyt fra DDL og så videre.

Hjemmeside
Efter et ejendomsudvalgsmøde har ejendomsudvalget anbefalet bestyrelsen at adskille forening og ejendom til to forskellige hjemmesider af forskellige årsag.
Der har været problemer med bookingsystem på hjemmeside i forbindelse med lokaleudlejning og markedsføring. Hvis vi skal satse mere på at reklamere til kunder på offentlige steder, så er det ikke foreningens hjemmeside, vi skal markedsføre. Vi har og ejer to domæner (ftsf.dk og tegnsprogshuset.dk), derfor har bestyrelsen givet grønt lys til to hjemmesider:
- Foreningens hjemmeside www.ftsf.dk er en service side til vores medlemmer og interesserede.
- Ejendommens hjemmeside www.tegnsprogshuset.dk er rent forretning og udlejningsmæssigt.

Der arbejdes på 2 hjemmesider nu, primært til ejendommens nye hjemmeside og lidt opdateringer på foreningens hjemmeside.
Når hjemmesiderne er klar, vil der komme en meddelelse i nyhedsbrev.

Renoveringsprojekt
Tiden nærmer sig – vi glæder os meget til at starte projektet og tror på Tegnsprogshuset bliver et rigtig flot hus!
Bestyrelsen og ejendomsudvalget vil også takke medlemmer for jeres store tillid til os og låne 1.500.000,00 kr. til renoveringen som er vedtaget fornyligt ved vores ordinære generalforsamling.

Vi har fået to tilbud fra firmaer som vil stå for renovering i Tegnsprogshuset – vi synes, der har været en god dialog og det har været lærerigt for os at få af deres viden om renovering og rådgivning.
Ejendomsudvalget har truffet beslutning hvilket firma skal stå for renovering i Tegnsprogshuset.
Vi vil først offentliggøre hvilket firma, der er valgt, når aftalekontrakten er skrevet under!

Nøgle til Tegnsprogshuset
Bestyrelsen har besluttet, at alle, der har nøgle og adgang til Tegnsprogshuset under renovering, skal aflevere nøgle til ejendomslederen.
Da vi ikke er interesseret i at stå med ansvaret, hvis vedkommende kommer til skade under renovering eller vedkommende går ind i Tegnsprogshuset om aften og er nysgerrig, da der er en del nedrivning af trappe mellem stue og 1. sal.
Ejendomsleder har en nøgleoversigt, hvem der har nøgle til Tegnsprogshuset, disse personer vil blive kontaktet.

Caféleder søges
Da Jesper Fløe Kiel har valgt at stoppe som caféleder efter omstrukturering og det betyder, at bestyrelsen skal finde en caféleder under caféudvalget.
Vi har 8 cafémedhjælpere og har behov for en dygtig og stabil caféleder, der kan håndtere eget udvalg og samarbejde med tovholderen fra bestyrelsen.

Caféudvalget skal have forbedret struktur og opgavefordeling, således at cafélederen ikke stå alene om alle opgaverne.
Snak med foreningens formand om caféleder posten, send en mail på dv@ftsf.dk eller Skype: daniel.maretti.vest

Sidste frist for ansøgning den 1. maj 2015

Afdelingsleder for The Soldiers søges
Troels Nielsen har valgt at stoppe som afdelingsleder for The Soldiers, da han vil gerne søge nye udfordringer og blev valgt som bestyrelsesmedlem for Fredericia Tegnsprogsforening.
The Soldiers er en ungdomsafdeling under Fredericia Tegnsprogsforening, der tilbyder arrangementer for unge mellem 15 – 40 år.

Vi søger en afdelingsleder for The Soldiers og vi har rimelig mange unge i Fredericia Tegnsprogsforening og det vil være ærgerligt, hvis vi ikke kan finde en afdelingsleder.
Bestyrelsen for Fredericia Tegnsprogsforening er stolte over, at vi har en ungdomsafdeling, da vi er den første forening, der har oprettet en ungdomsafdeling blandt døve/tegnsprogsforeninger i Danmark.

Snak med foreningens formand om afdelingsleder posten, send en mail på dv@ftsf.dk eller Skype: daniel.maretti.vest

Sidste frist for ansøgning den 1. maj 2015

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia