Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
24/11 2015 - Nyhedsbrev - november 2015
 
 
Nyhedsbrev - november 2015
I dag er der en måned til juleaften, tiden er gået stærkt og snart kan vi ønske hinanden glædelig jul. Mon vi får en hvid jul i år?

Ingen nyhedsbrev i oktober 2015
Vi beklager meget, at I ikke har fået nyhedsbrev i oktober på grund af travlhed i forbindelse med 65 års jubilæum.

Tak for sidst
Der kom op til 100 personer til både receptionen og jubilæumsfesten, det var en succes med god stemning og uforglemmelige oplevelse i Tegnsprogshuset.
Tusind tak for de fine gaver og penge til Tegnsprogshuset, vi fik ca. 11.000 kr.

Halloween – kæmpet succes
Det har været kæmpe succes som FTSF har arrangeret Halloween – vi fik god suppe med brød. Derefter gik vi en tur til kælderen, hvor der var fyldt med uhyggelig stemning, dæmpet belysning og lidt gys undervejs hvor arbejdsgruppen havde lagt et stort arbejde i det.
Derefter fik vi kaffe og hjemmebagt Halloween-kage. Uhm.

Bestyrelsen vil gerne takke til kulturudvalgets arbejdsgruppe der har knoklet og brugt mange timer til at forberede i forbindelse med pyntning og madlavning.
Et stort TAK til Tine Lind, Lis Jepsen, Pia Rasmussen, Majbritt Nielsen, Daniel Vest, Joakim Christensen, Kevin Vest og Christina Ebbesen.
Og ikke mindst stort TAK til medlemmer, der har hjulpet os med oprydning efter Halloween.

Farvel til Rosa Rolighed
Det er hermed stor beklagelse, at Rosa Rolighed er fratrådt som suppleant i bestyrelsen og caféleder i caféen på grund af manglende tid.
Vi ønsker hende held og lykke fremover!

Julefrokost
Tilmelding og betaling på www.ftsf.tilmeld.dk er ændret til mandag den 30. november 2015.
Indtil videre er der 22 tilmeldte til julefrokosten – kom og fejr vores årlige julefrokost med godt humør og latterkramper.

Caféleder søges
Da Rosa Rolighed er fratrådt som caféleder efter aftale med bestyrelsen og det betyder, at bestyrelsen skal finde en caféleder for caféudvalget.
Vi har 8 cafémedhjælpere og vi har behov for en dygtig og stabil caféleder, der kan håndtere eget udvalg og samarbejde med tovholderen fra bestyrelsen.

Caféudvalget skal have forbedret strukturen i caféudvalget og lave opgavefordeling, således at cafélederen ikke står alene om alle opgaverne.

Løn: Der er tale om frivilligt arbejde i Tegnsprogshuset, derfor kan vi ikke tilbyde løn men til gengæld inviteres du til vores årlige frivilligfest, du får fortæring og drikke under udvalgsmøderne samt foreningsarrangementerne.
Tiltrædelse: Snarest muligt.

Snak med Kim Aarosiin og Troels Nielsen om caféleder posten, send en mail på ftsf@ftsf.dk.

Cafémedhjælpere søges
Cafeudvalget søger nyt personale både onsdag i lige uge og den første fredag hver måned, har du lyst og tid/ eller vil du gerne vide mere om hvad arbejdet indebærer, så kontakt bestyrelsen på mail: ftsf@ftsf.dk

Løn: Der er tale om frivilligt arbejde i Tegnsprogshuset, derfor kan vi ikke tilbyde løn men til gengæld inviteres du til vores årlige frivilligfest, du får fortæring og drikke under udvalgsmøderne samt foreningsarrangementerne.
Tiltrædelse: Snarest muligt.

DDLs repræsentantskabsmøde
I fredags deltog Daniel Vest og Kim Aarosiin i Danske Døves Landsforbunds repræsentantskabsmøde på Castberggård. Der deltog 16 foreninger ud af landets 18 foreninger. DDL gennemgik blandt andet hvor langt DDL er nået med deres arbejdsprogram, der var mange spændende debatter samt årsregnskabet 2014 blev fremlagt og godkendt.
DDLs økonomi ser godt ud fremadrettet. Der kom to indkomne forslag fra to foreninger om kontingent, men der kan ikke besluttes på repræsentantskabsmødet og det må ventes til Landsmøde i 2017. Det er blandt andet om rabatordning til studerende og familiehusstands kontingent.
Fredericia Tegnsprogsforening har meddelt på mødet, at vi ikke støtter forslaget om rabatordning – vi mener, kontingentet er billigt og man kan lave en aftale med sekretariatet om betalingsafdrag.

Foreningsseminar
I lørdags og søndags deltog Daniel Vest, Kim Aarosiin og Klaus U. Pedersen til foreningsseminar, hvor der blandt andet var workshops om frivillighed, mangfoldighed og foreningsliv, bestyrelsesarbejde, foreningskultur og arrangementer mm. på Castberggård.
Vi deltog også til diskussion om diskursen for døvfødte børn og CI samt oplæg og diskussion med DDL og lokalforeningerne.

Nyt fra kulturudvalget
Jule gudstjeneste og jule banko søndag d. 29 november, se mere i et tidligere udsendt nyhedsbrev. Vi gør opmærksom på, at klublokalet også har åbent til banko, således man kan sidde i klublokalet og følge med i banko via projektor, der er forbundet til festsalen på 1.sal.
 
Tilmeldingsfristen til juletræsfest er hermed slut, det er os en stor glæde at der deltager 22 børn og 33 voksne. Vi krydser fingre for, at julemanden kommer!

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia