Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
31/1 2016 - Nyhedsbrev - januar 2016
 
 
Nyhedsbrev - januar 2016
Et nyt år er begyndt, her kommer årets første nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Medlemskort 2016
Mange har henvendt sig og spurgt om hvornår medlemskortet for 2016 kommer - det er ikke sendt ud endnu, vi regner med, at medlemskort 2016 bliver sendt pr. post, når DDL har modtaget jeres kontingent betaling.
Hvis du kommer i foreningen og du selv ved, at du lige har betalt kontingentet - tag venligst kvittering med, da det ikke er sikkert, at vi har fået besked fra DDL om, at kontingentet er betalt.

Formandsnetværksmøde
I lørdags den 30. januar 2016 deltog formand Daniel Vest til formandsnetværksmøde sammen med 12 formænd ud af 18 døveforeningerne fra landet samt DDLs formand og medarbejder (mødereferent) i Tegnsprogshuset i Fredericia.
Der blev drøftet mange spændende punkter bl.a. om Døves Jul, Døvefilms fremtid, APP akuthjælp til Døve, generalforsamlinger, 37 timers tolkning på arbejdsmarkedet og mange andre punkter.
Samtidigt har 3 foreningers formænd meddelt at de stopper til marts, det er Døveforeningen Midt-Vest, Aalborg Tegnsprogsforening og Fredericia Tegnsprogsforening.

Generalforsamling
Husk at sætte kryds i kalenderen for vores årlige generalforsamling, der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 19. marts 2016 kl. 13:00 i Tegnsprogshusets festsal på Egeskovvej 5, 7000 Fredericia.

I skrivende stund forbereder bestyrelsen materialerne til generalforsamlingen, de medlemmer som har e-mail, får materialet tilsendt pr. e-mail.
Medlemmer, som ikke har e-mail, får tilsendt med posten. Årsregnskabet bliver ikke sendt med post, det bliver lagt ud på hjemmesiden så snart det er kommet retur fra revisoren og ønsker man at få regnskabet i papirform, kan man henvende sig i kontortiden.
Vi forventer, at regnskabet vil være klar omkring 1. marts 2016.

Formand stopper
Formand Daniel Vest har meddelt i november 2015 ved et medlemsmøde, at han ønsker stoppe som formand for Fredericia Tegnsprogsforening.
”Det er på tide at finde en ny formand med nye tanker og visioner som vi har brug for her i foreningen. Jeg har siddet i mange år som formand, jeg synes det har været en fornøjelse at arbejde for Fredericia Tegnsprogsforening.
Med håbet om at finde en ny formand, skal I vide, at jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsen og opstiller som næstformand samt backup til den nye formand og jeg vil stadig stå for den store opgave for ejendommen som ejendomsleder.” siger Daniel Vest.

Formandskandidater
Bestyrelsen har modtaget 4 kandidat forslag som formand. Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, som har henvendt sig med forslagene.
I løbet af uge 5 vil vi sende en forespørgselsmail til kandidaterne. Vi forventer at offentliggøre eventuelle navne til medlemsmøde den 9. marts 2016.

Troels Nielsen, 1. bestyrelsesmedlem
Troels Nielsen, 1. bestyrelsesmedlem, har anmodet bestyrelsen om sygeorlov på ubestemt tid, bestyrelsen har taget hans anmodning til efterretning.
Suppleant Tine Maretti Vest er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen finder internt ud af, hvilke opgaver der bliver fordelt i Troels’ fravær.

Ny caféleder
Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at vi har fundet en ny caféleder, det er Daniel Vest.
Efter aftale med bestyrelsen er cafélederen indtrådt i sin rolle fra tirsdag den 26. januar 2016. Han har indkaldt til et caféudvalgsmøde fredag den 5. februar 2016 for at skabe overblik og strukturering.
Medlemmerne er meget velkomne til at skrive en mail til caféleder på mailadresse: dv@ftsf.dk med forslag fx drikkevarer, slik m.m..

Hovedrengøring i Tegnsprogshuset
For mere end ½ år siden har bestyrelsen og ejendomsudvalget besluttet, at der skal afholdes hovedrengøring 2 gange om året (april og oktober) for at holde Tegnsprogshuset pænt.
Vi skulle finde en dato til april 2016, men huset er desværre booket de fleste weekender, derfor er det udskud til maj 2016.

Lørdag den 7. maj 2016 vil vi gerne bruge en HEL dag til rengøring i Tegnsprogshuset, hvor ejendomsleder Daniel Vest gerne vil bruge ca. 10 frivillige hjælpere med opgavefordelinger.
Jørgen Siig har sagt ja til at lave en GOD frokost og aftensmad.

Der skal bemærkes, at der kræves fysisk arbejde – da vi har vores erfaringer fra sidste gang, hvor vi ikke har overholdt vores tids- og opgaveplanlægninger.
Ejendomsleder Daniel Vest håber på medlemmernes forståelse, hvorfor vi vil helst have folk, der har en god fysisk og arbejdstempo!

Tilmeld dig til Daniel Vest på mail: dv@ftsf.dk senest den 1. maj 2016!

PC søndag
Det har været en succes med PC søndag i sidste uge og medlemmer har ytret et ønske om, at vi åbner PC søndag lidt mere ofte.
På bestyrelsesmøde fornylig har vi drøftet om det og bestyrelsen blev enige om, at vi holder PC søndag hver 2. måned, næste PC søndag bliver søndag den 17. april 2016, kl. 10:00 – 16:00.

Tilmelding til PC søndag er nødvendigt og vi laver forskellige spørgsmål ved hjælp til dit problematik på IT – så sørger vi for, at de personer, som hjælper denne søndag, at de får besked hvilket problematik du ønsker hjælp til – på den måde kan vi også sørge for, at du får det rigtige hjælp.

Nyt fra caféudvalget
Caféudvalget og The Soldiers arrangerer ”Årets første Fredags Café” fredag den 5. februar 2016 kl. 20:00 – læs mere om dette på hjemmesiden eller Facebook.
Alle er velkomne!

Caféudvalget søger nogle nye idéer til Caféen, fx slik, chips, drikkevarer eller noget andet som I synes, vi bør prøve at sælge, har du nogle ideer eller tanker, så skriv en mail til dv@ftsf.dk

Nyt fra kulturudvalget
Året er begyndt med to herlige foredrag og vi fortsætter de næste par måneder. Næste arrangement er et besøg på Vestcentrets apotek onsdag den 10 februar, tilmelding nødvendigt. FTSF holder socialt samvær samme aften for de medlemmer, der ikke ønsker at deltage i apoteks besøget, tilmelding nødvendigt af hensyn til kaffe og brød. Næste foredrag er onsdag den 24 februar ved en butiks detektiv, nyhedsmail er på vej. Der er planlagt en udflugt med VisualTravel, informationer herom kommer snarest.

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia