Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
18/2 2016 - Indkaldelse til generalforsamling
 
 
Indkaldelse til generalforsamling
Kære medlemmer

Generalforsamlingsbladet 2016 er klar, gå ind på www.ftsf.dk/gf
 
Vi tilbyder kørestolsbrugere og gangbesværede, at de kan følge generalforsamlingen på storskærm via videokonference i klublokalet 
 
 
HUSK
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før – senest fredag den 4. marts 2016. 
 
 
På glædeligt gensyn!

Læs generalforsamlingsbladet
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia