Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
25/2 2016 - Nyhedsbrev - februar 2016
 
 
Nyhedsbrev - februar 2016
Fornylig var der en mindre miljø katastrofe på Fredericia havn, ingen tvivl om at dette har påvirket alle beboere i Fredericia by - heldigvis skete der ikke noget slemt udover, at en masse træer har måttet lade livet.

Nyhedsbrev på tegnsprog
Måske har du lagt mærke til, at vi for første gang udsendte et nyhedsbrev – januar 2016 på tegnsprog, da bestyrelsen har besluttet, at der skal prioriteres højt, at der sendes nyhedsbrev på tegnsprog til vores hjemmeside og Facebook.
Vi fik positive tilbagemeldninger fra medlemmer, specielt den gruppe som har svært ved at læse dansk. Vi skal øve os i at blive bedre, vi håber det kommer med tiden.
Alle nyheder på tegnsprog kan ses på vores hjemmeside: FTSF --> Nyheder på tegnsprog eller direkte link: www.ftsf.dk/ts 

Varsling om terror, orkaner og katastrofer m.m.
Der er kommet en ny APP fra Forsvarsministeriet og man kan downloade gratis APP til jeres smartphone, det minder lidt om SMS-varsling – man kan selv vælge, hvilke kommuner eller region eller hele Danmark man ønsker at få informationer om.
Vi vil modtage en meddelelse om terror i Danmark, orkaner, katastrofer fx branden på Fredericia Havn – så vi kan følge med i, hvad det sker i vores samfund.

Vi vil gerne have, at så mange af vores medlemmer som muligt bliver en del af beredskabet ved at dele advarslerne. Det kan man gøre hurtigt og enkelt med en del-knap i app'en.
På den måde håber vi, at advarslerne kan komme bredere og mere præcist ud.

APP hedder mobilvarsling og den kan hentes gratis til både iOS og Android-telefoner.

Medlemskort 2016
Medlemskort 2016 er sendt ud - alle vore medlemmer skulle gerne modtage det med posten i disse dage.
Har du ikke modtaget medlemskortet, så send en mail til os på mail: medlem@ftsf.dk!

Husk at medbringe medlemskortet til vores arrangementer!

Har du ikke fået medlemskort 2016?
Måske er det, fordi du er en af 23 medlemmer som ikke har betalt for kontingent 2016 - bestyrelsen har fået besked fra medlemsudvalget, at der er 23 medlemmer som er på skyldnerlisten.
Det er vi meget skuffet over, for vi HAR jo opfordret jer at melde jer til betalingsservice, man kalder den som PBS.
Vi vil gerne fokusere på de 23 medlemmer som ikke har betalt kontingent 2016 – de vil meget snart modtage en mail fra os om hvilke konsekvenser det har for medlemskabet hos FTSF.

Tilmelding til arrangementer
HUSK at tilmelde dig til vores arrangementer via ftsf.nemtilmeld.dk - vi oplever desværre stadig, at der er flere, der kommer til foreningen uden at tilmelde sig til arrangementerne - det vil gøre det nemmere for os at vide, hvor mange der kommer af hensyn til kaffe og opstilling af stole.

Medlemsmøde
Vi har medlemsmøde onsdag den 9. marts 2016 kl. 19:00. Der vil blandt andet blive snakket om generalforsamling den 19. marts 2016, bestyrelsessammensætning og foreningens næste store projekt.
Dagsorden til medlemsmøde vil blive sendt pr. mail efter nyhedsbrev – februar 2016.
Kom glad og se, hvad vi har at fortælle og deltag i debatten.

Fælles frokost før generalforsamlingen
Vi har lagt mærke til, at nogle af medlemmerne har tilmeldt sig til fælles frokost før generalforsamlingen, men ingen tilmeldning til generalforsamlingen – måske er der en forglemmelse, at man skal tilmelde sig to gange, da vi har valgt at lave to tilmeldingslister for FROKOST og GENERALFORSAMLING.
Vi vil kontakte nogle af jer, der har tilmeldt til frokost og ikke til generalforsamlingen, for hvis medlemmet ikke ønsker at deltage til generalforsamlingen, vil vi bede medlemmet om at trække tilmelding til frokosten tilbage og pengene refunderes, da frokoststilbuddet er i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamling
Om få uger afholder vi det årlige generalforsamling, tilmeldingerne strømmer ind og du kan stadigvæk nå tilmelde dig til generalforsamling med GRATIS kaffe og kage!
Dog senest fredag den 18. marts kl. 15:00.

Videokonference ved generalforsamlingen
Bestyrelsen har besluttet sig for at benytte videokonference til generalforsamlingen, da der har været nogle problemer for kørestolsbrugere at få trappetjener til generalforsamlingen.
Vi tilbyder kørestolsbrugere, gangbesværede og evt. andre interesserede, at de kan se på storskærm via videokonference i klublokalet i stueetagen og følge med i generalforsamlingen, der finder sted i festsalen.
Der kommer et ekstra TV i klublokalet, hvor vi kan bruge det til bl.a. dagsorden, årsberetning og årsrapport m.m. som sendes direkte fra festsalen, det vil sige der bliver ingen forskel på informationer til medlemmer der sidder i festsalen og klublokalet.

Årsrapport 2015
Den gode nyhed er, at årsrapport 2015 er kommet i tirsdags, hvor bestyrelsen har gennemgået regnskabet og har nogle bemærkninger til revisoren. Formand Daniel Vest og kasserer Kim L. Christensen skal til et møde med revisor mandag den 29. februar kl. 9:00 i Tegnsprogshuset.
Når den endelige årsrapport 2015 er færdig, vil den blive lagt på vores hjemmeside samtidigt vil vi skrive ekstra nyhedsbrev til medlemmerne.

Det vil også være en god idé, at I selv også tager ansvar for at tjekke hjemmesiden, om der er kommet nye materialer mm. Der står dato for hvornår materialerne er lagt på hjemmesiden, på den måde er I opdateret om hvornår det er lagt på.

Frivilligfest
I morgen fredag den 26. februar 2016 holder FTSF frivilligfest på en restaurant for frivillighjælpere der har ydet frivilligt arbejde for FTSF i 2015.
FTSF har inviteret 20 frivillighjælpere som tak for jeres indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde – uden dem overlever vi ikke i Tegnsprogshuset!

Nyt fra caféudvalget
Cafeudvalget søger nyt personale, har du lyst og tid eller vil du gerne vide mere om hvad arbejdet indebærer, så kontakt cafélederen Daniel Vest på mail: dv@ftsf.dk.

Nyt fra kulturudvalget
Programmet for april-juni bliver offentliggjort til medlemsmødet den 9. marts, derefter vil det blive sendt ud som nyhedsbrev.

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia