Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
26/2 2016 - Medlemsmøde
 
 
Medlemsmøde - onsdag den 9. marts 2016
Traditionen tro har vi medlemsmøde kort tid inden generalforsamlingen, hvor der vil blive gennemgået flere ting omkring generalforsamlingen.
 
Fredericia Tegnsprogsforening indkalder hermed til medlemsmøde
 
ONSDAG DEN 9. MARTS 2016, KL. 19:00
Dørene åbnes kl. 18:30
 
Mødet afholdes i klublokale på
Tegnsprogshuset, Egeskovvej 5, 7000 Fredericia
 
Dagsorden:
  1. Valg af tegnstyrer
  2. Valg af referent
  3. Orientering om generalforsamling
  4. Orientering om kommende arrangementer
  5. Foreningens næste store projekt
  6. Ordet er frit
Vi ønsker, at der tilmeldes til medlemsmødet, så vi får en fornemmelse af, hvor mange der deltager og vi kan sørge for plads til alle.

FTSF giver gratis kaffe og kage til medlemmerne.

Der er bestilt stemmetolke.

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia