Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
6/6 2016 - Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
 
 
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling
onsdag den 15. juni 2016 kl. 19:00
i Fredericia Tegnsprogsforenings festsal på Egeskovvej 5, 7000 Fredericia.
 
Vi tilbyder kørestolsbrugere og gangbesværede, at de kan følge
generalforsamlingen på storskærm via videokonference i klublokalet.

Dagsorden:

1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere

2. Optælling af medlemmerne

3. Indkomne forslag
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 22. februar drøftet problematikkerne ved frivilligt arbejdskraft i foreningen samt de store ressourcekrævende arbejde som frivillig i bestyrelsen.
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at Fredericia Tegnsprogsforening sælger ejendommen ved Frederiks d. IIIs plads matr. 737 ch af Fredericias købstads byggegrund.

Vi vil gerne informere medlemmerne ved et medlemsmøde den 9. marts 2016 omkring bestyrelsens forslag om at sælge ejendommen.
 
Det er bestyrelsens tanke, at der skal oprettes en arbejdsgruppe med 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 medlemmer. Vi ønsker, at det bliver medlemmer, som har en stor viden omkring ejendommen, økonomi, ejendomssalg m.m. Derfor vil det være bestyrelsen, som udpeger medlems repræsentanter i arbejdsgruppen.
 
Bestyrelsen er opmærksom på foreningens vedtægter paragraf 8:7, der foreskriver:
Ejendommen kan kun sælges, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er herfor på 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum.
 
Der er bestilt stemmetolk.
 
Tilmelding nødvendigt, så vi har en fornemmelse af hvor mange der kommer med hensyn til fortæring!
 
 
 
På gensyn!
Bestyrelsen

Tilmeld her!
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia