Nyheder

Læs/se sidste nyheder - klik her >>
3/11 2011 - Nyborgskolen skal inden længe lukkes og hvad så?

Nyhedsbrev fra Fredericia Tegnsprogsforening

 
 
Nyborgskolen skal inden længe lukkes og hvad så?
Epoken på Nyborgskolen nu slutter, og når vi tænker helt tilbage i døves historie, er Kastelsvejsskolen, Fredericia døveskole og Nyborgskolen med første elever, der spirede få dannet utallige forskellige foreninger og til sidst organisere et døveforbund nu (DDL). Og nu er vi inde i året 2011 med store ændringer med påkrævende ny tankegang (modernisering), der atter kræver endnu tættere samarbejde og synligt mellem os alle døve, hørehæmmede, CI brugere, andre vedkommende og DDL i samfundet.
 
Alle årene med DDL s beliggenhed har hele tiden været i København, vil jeg forslå, DDL rykker rødderne op og ind på Nyborgskolen. Efter min egen opfattelse må Nyborgskolen være det rette sted for DDL have hovedsæde og også for os alle i hele landet. Naturligvis vil der være nogle ulemper, men alligevel meget store fordele have hovedsæde på Nyborgskolen. Ulemper for DDL set politisk vil nok besvære tid, idet nuværende DDL s beliggenhed ligger tæt op til Christiansborg og lettere komme i kontakt med visse folk i staden.
Om der er og bliver flere ulemper, ved jeg ikke, men det er op til Jer DDL at vurdere.
 
Fordelene have hovedsæde på Nyborgskolen: En mulighed købe og overtage Nyborgskolen til eget brug som hovedsæde inkl. værkstedbygning, tidligere laboratorium bygning og tidligere pedelbygning som evt. kan og bruges til andet formål evt. kurser, udlejning til lokal døveklub og andre døve i omegnen samt døve, der er anbragt offentlig på forskellige steder i beskyttet tilværelse her i byen osv., samt endda måske lille restaurant, som nok vil skabe valfart alle vegne til Nyborg.
Der er i hvert fald være masser af muligheder i brug af Nyborgskolen med flere fordele for døve.
Og endnu bedre uden tvivl have bredere samarbejde med døve, hørehæmmede, CI brugere og andre vedkommende gøre synlig på flere områder med meget mere med foreningerne m.m. i samfundet.
Hvad der angår i Nyborghistorien, nyborgensere og befolkningen i hele landet, vil være uden tvivl være stor velkomst give Nyborgskolen, døve, hørehæmmede, CI brugere og andre vedkommende i samfundet en chance kan bevares i døves ånd.
 
Nyborgskolen må nu være over 120 år gammel med hvilken der betyder, bygningerne er fredet i klasse A eller B.
 
Set med tidens udvikling i trafikken via på skinner og andre transportmidler i hele landet er lige meget, hvor lang tid at skal nå til bestemmelsessted.
 
Det skulle være tilstrækkelig have forklaret mit synspunkt og ser stort høre mere fra Jer i DDL og medlemmerne.
 
Skrevet af Henrik Dohm

Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia