Udvalgene

Udvalgene sammensættes af medlemmer med interesse for udvalgets ansvarsområde og skal ikke vælges, men kan indtræde i udvalget efter eget ønske.
 
I hvert udvalg skal der udpeges en udvalgsleder som godkendelse af bestyrelsen samt skal der udpeges én tovholder fra bestyrelsen, der automatisk også er medlem af udvalget, som jo har den koordinerende rolle for foreningen.
 
 
Klik på undermenuerne til venstre...
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia