Festudvalg (ad hoc)

Festudvalgets primære opgave er at arrangere minimum 2 årlige fælles arrangementer (sommerfest og julefrokost) for foreningen.
 
Festudvalget har til dette formål x.xxx kr. fra foreningens budget at disponere over.
 
Det forventes at festudvalget i forbindelse med arrangerementerne:
 
  • Står for den organisatoriske del af arrangementet. Det er ikke nødvendigvis festudvalget der skal lave alle praktiske opgaver, men det er festudvalget der står for at uddelegere evt. opgaver og tage styringen på det organisatoriske. Bestyrelsen støtter selvfølgelig op om det praktiske arbejde.
  • Står for aftaler om bestilling, modtagelse og aflevering af materiel.
  • Laver indbydelse. Bestyrelsen står for hjemmeside og Facebook af indbydelserne.
  • Laver budget som afleveres til bestyrelsen før arrangement starter.
  • Laver regnskab over udgifter og indtægter som afleveres til bestyrelsen efter endt arrangement.
  • Udarbejder evt. vagtplan til festerne. Det er ikke nødvendigvis festudvalget der skal varetage vagterne.
Festudvalget vælger en kontaktperson som varetager den direkte kontakt med bestyrelsen.
KONTAKT BESTYRELSEN
 
Vi hører gerne fra dig, hvis du vil være med til at arbejde for festudvalget i Fredericia Tegnsprogsforening.
 
Fredericia Tegnsprogsforening | CVR: 28 73 27 16 | Egeskovvej 3, 7000 Fredericia